Kouluttautuminen

Valmistuin puheterapeutiksi Oulun yliopistosta vuonna 2010. Päättöharjoitteluni suoritin Lapin Keskussairaalan kuntoutuspoliklinikalla, jonka asiakaskuntaan kuuluivat korva,- nenä- ja kurkkutautien poliklinikan sekä neurologian osaston/poliklinikan asiakkaita, pääosin aikuisia. Kuntoutupoliklinikan puheterapeutin työnkuvaan kuuluu myös Kommunikaatiokeskus Tikoteekissa työskentely kommunikaatioapuvälineiden parissa. Heti valmistuttuani aloitin työt yksityisessä kuntoutuspalveluita tarjoavassa yrityksessä, jossa asiakaskuntaani kuuluivat Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaat sekä muutamia kunta-asiakkaita. Yksityisenä ammantinharjoittajana aloitin lokakuussa 2014 solmittuani avoterapiasopimuksen Kelan kanssa. Tällä hetkellä kuntoutan sekä Kelan että Sodankylän kunnan asiakkaita.

Ammatillinen koulutus

2004 Erityispedagogiikan approbatur 15 ov, Jyväskylän yliopisto

2005-2010 Filosofian maisteri, Oulun yliopisto, Humanistinen tiedekunta, logopedian koulutusohjelma

Laillistettu puheterapeutti 24.8.2010

Lisäkoulutus

2009      Nielemiskoulutus; Oulun yliopisto/TAYS

2009      Lapsen änkytys; Oulun yliopisto

2011        Puhe takussa vai nielu tukossa? Oraalimotoriikan, verbaalimotoriikan ja nielemisen                           kuntoutus; Puheterapeuttien Kustannus Oy ja Suomen Puheterapeuttiliitto ry

2013       Lasten ja aikuisten puheen apraksia - erotusdiagnostiikka ja kuntoutus; OYKS / Oulun                      yliopisto

2014       It takes two to talk -sertification workshop; Hanen Centre

2014       EA 1 kertauskurssi; SPR Rovaniemi

2014       Apua käyttäytymisen ymmärtämiseen ja aistihäiriöihin; Kolpeneen palvelukeskuksen                        kuntayhtymä

2015       OPT 1:  A three-part Treatment Plan for Oral Placement Therapy; TalkTools

2016       OPT 2: Assessment and program plan development, 2 päivää 
                           Apraxia: a sensory motor approach to apraxia of speech and related motor                                        speech disorders, 1 pvä; TalkTools
2016       Apua käyttäytymisen ymmärtämiseen ja aistihäiriöihin 2; ELO, Kolpeneen                                             palvelukeskuksen kuntayhtymä

2017       GAS-menetelmän perusteet, 3op

2017       Special Care 2017: The 23rd Conference of the Nordic Association for Disability and Oral Health (NFH) & the 5th Nordic Conference on Children with Feeding Disorders,  Islanti 

2017       Uusi tietosuojalaki, potilasasiakirjat 

2018       Suun ja kasvojen alueen kinesioteippaus, vibra ja termiset hoidot, Terapeija 

2018       Läheisen ohjaus terapiatyössä, Kelan Koulutuspalvelut

2018       Management of Pediatric Motor Speech Disorders, Ph.D. CCC-SLP Edythe Strand, Mayo School of Medicine, US

2018       Introduction to PROMT, Seinäjoki 

2019       Puheterapeuttipäivät: Syömis- ja nielemisvaikeuksien kohtaaminen puheterapeuttina.

2021       Puhemotoriikan perusteet, 3 pvää, Äännekoulu

2021       EA1- kertauskurssi

2022      Havainnoi, arvioi ja kuntouta epäselvä puhe, Äännekoulu Katja Koski

2022      Havainnoidaan lisää! Äännekoulu Katja Koski

2022      Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla I, pt Sirpa Tarvainen

2022      ICF-luokitus käytännöstä teoriaan

2022      Lasten kerrontataidot - näkökulmia kehitykseen, haasteisiin ja kuntoutukseen, 
               HLS-Fondo oy, pt Leena Mäkinen

2023      Puheterapeuttipäivät: Puhemotoriikka ja puhe- ja oraalimotoriset pulmat, 2 

2023      Tehoa nepsykuntoutukseen: työkalu vanhempainohjaukseen, Suomen                           kuntoutuskouluttajat oy

2023      Pivotal Response Treatment (PRT)-koulutus, Cognimed oy, 2 pvä

Tulevat koulutukset


PolarTalk Oy, y-tunnus: 26731338
Luotu Webnodella
Luo kotisivut ilmaiseksi!