Asiakaspalaute

Palvelun laadun ja toimivuuden kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että saan palautetta puheterapian toteutuksesta. Voitte antaa palautteenne tästä.